Certificacions

La Normativa GLOBALG.A.P per a Fruites i Hortalisses estableix unes bones pràctiques agrícoles en totes les etapes de la producció en el camp. També s’assegura que en el procés de confecció es realitzen unes bones pràctiques d’higiene i de seguretat alimentària, traçant en tot moment la fruita cultivada segons la normativa GLOBALG.A.P.

El protocol de qualitat GRASP (sigles de GLOBALG.A.P. Risk Assessment on Social Practice), és un mòdul que completa o complementa la certificació GlobalG.A.P. Aquest protocol avalua les pràctiques socials, relacionades amb la salut, seguretat i benestar dels treballadors en l’explotació.

La normativa QS és un sistema de control d’aliments amb la finalitat d’assegurar la qualitat des del camp fins al consumidor (camp, confecció, transport i distribució). Montfruits posseeix certificat tant per al camp (productors) com per al magatzem. Tot aquell producte QS ha d’anar identificat amb un logo que asseguri al client final que aquest producte procedeix de proveïdors fiables i segurs i que al llarg de la cadena ha sigut controlada la seva qualitat, seguretat i higiene.

Les normatives IFS Food asseguren el compliment dels requisits legals dels productes alimentaris en les instal·lacions, a més de donar als clients seguretat alimentària i la qualitat que demanden. Aquesta normativa se centra a garantir la qualitat total final, és a dir, la qualitat de tots els processos pels quals passa el producte abans d’arribar al client. Per altra banda, estableix els requisits de Responsabilitat de la Direcció; Qualitat i sistemes de gestió de la seguretat alimentària, Gestió dels recursos; Planificació i procés de producció; Mesura, anàlisi i millora, Food defense, d’una marca.